Tagged:  chả mực giòn sần sật

Home » Posts tagged "chả mực giòn sần sật"

Chả mực có màu vàng ruộm, thơm nức, vị bùi, giòn sần sật.

In Hình ảnh