Tagged:  chả mực hạ long vàng ruộm

Home » Posts tagged "chả mực hạ long vàng ruộm"

Chả mực có màu vàng ruộm, thơm nức, vị bùi, giòn sần sật.

In Hình ảnh