Tagged:  chả mực thơm nức

Home » Posts tagged "chả mực thơm nức"

Chả mực có màu vàng ruộm, thơm nức, vị bùi, giòn sần sật.

In Hình ảnh